Om Edsborg.

Välkommen!

Edsborg är ett fullserviceföretag inom kommunikation och produktion. Med mångårig erfarenhet av projektledning och textframställning åtar vi oss ofta konsultuppdrag inom förändrings- och projektledning.

Edsborg är också ett förlag med egen utgivning. Vi tar det redaktionella ansvaret, formger och ger även ut egna produktioner.


Projektledning

Edsborg tar sig an uppdrag inom projektledning, främst inom förändrings-och kommunikationsprojekt.

Edsborg har drivit projekt inom exempelvis regional utveckling samt mer omfattande förändringsprojekt.


Förändringsledning

Står din organisation inför förändring?
Det finns en mängd aktiviteter och åtgärder som kan förenkla förändringsarbetet. Edsborg guidar dig gärna:

  • Föreläsningar och workshops där teamet får insikt om hur förändring kan påverka och om klassiska fallgropar men också konkreta verktyg för att åstadkomma gott resultat!
  • Projektledning. Det vill säga: Vi hjäper er att sätta upp en projektgrupp som driver förändringsarbetet och erbjuder också stöttning genom hela processen.
  • Kommunikationsinsatser. Förändringsarbete ställer större krav på transparens och kommunikation. Jag hjälper er att upprätta löpande kommunikation genom förändringen.

Förändringsledning kan sammanfattas så här:
Inför och under förändringsarbete är det extra viktigt att tydliggöra mål, behov och konsekvenser.

Varför ska vi göra detta?

Vad får det för konsekvenser?

Hur påverkar JAG som individ resultatet?