Kommunikation

Projektledning inom kommunikation

Behöver du effektivisera det interna kommunikationsflödet i verksamheten?

  • Kommunikationsinsatser för att sprida information om projektet?
  • Copywriter till reklammaterialet?

Johanna har gedigen erfarenhet av såväl ren textproduktion som exempelvis webredaktör och copywriter men också bredare uppdrag som internkommunikatör och projektkommunikatör.