Förändringsledning

Hyr in en konsult som förändringsledare

Står din organisation inför förändring?
Det finns en mängd aktiviteter och åtgärder som kan förenkla förändringsarbetet. Edsborg guidar dig gärna:

  • Föreläsningar och workshops där teamet får insikt om hur förändring kan påverka och om klassiska fallgropar men också konkreta verktyg för att åstadkomma gott resultat!
  • Projektledning. Det vill säga: Vi hjäper er att sätta upp en projektgrupp som driver förändringsarbetet och erbjuder också stöttning genom hela processen.
  • Kommunikationsinsatser. Förändringsarbete ställer större krav på transparens och kommunikation. Jag hjälper er att upprätta löpande kommunikation genom förändringen.

Det där ordet förändring… 

Förändring är ett vitt begrepp. En förändring kan vara liten, omfattande, ha mer eller mindre påverkan på de som ska genomgå den.

Själv brukar jag förklara förändringsledning på följande sätt:
Inför och under förändringsarbete är det extra viktigt att tydliggöra mål, behov och konsekvenser.
Varför ska vi göra detta? Vad får det för konsekvenser? Hur påverkar JAG som individ resultatet?