Kommentarer om förändrings- och utvecklingsledning

Några av kommentarerna från medverkande i seminarieprogrammet “Attityder och värderingar”:

“Teori om ämnet blandas med övningar där deltagarna själva får diskutera. Detta ger möjligheten att relatera till den egna verksamheten vilket kändes väldigt givande.”


“Det är ett utmärkt tillfälle att sitta ned tillsammans och diskutera verksamheten ur en ny synvinkel. Seminariet ger insikt i hur vi själva, med hjälp av verktyg, kan påverka, analysera och komma fram till mål/värdeord att fortsätta arbeta med.”


“För vilken verksamhet som än bedrivs är detta en utbildning som i stor grad kan utveckla både den enskilda individen samt verksamheten i sig.”


“En större insikt i hur vår inställning och förhållningssätt påverkar den vardag vi lever i. Även verktyg för att utveckla sig själv och den gemensamma verksamheten mot de mål/värdeord som diskuterades under seminariet.”


“Tack för ett toppenmöte. Det var mycket givande och man fick en hel del att fundera över. Både privat och i sociala sammanhang. Toppenjobb!”


“Mycket tankar kring “vettiga” saker som man borde veta.” “Många tankar och klokheter”


Tankeställare om hur jag kan påverka min omgivning genom mitt bemötande”


“Ett leende och segerposition!” “Nyttigt med diskussioner”


“Stor nytta”, “Synd om de som ej var med.”