Bakgrund och tidigare uppdrag

Ägare och VD för Edsborg Sverige AB är Johanna Ericson.

Johanna har hållit drygt 300 workshops inom förändringsledning och kommunikation.

Johanna har arbetat med kommunikation i över 15 år – med projektkommunikation, extern kommunikation och framför allt med omfattande förändringsprojekt där det ställs höga krav på välfungerande internkommunikation. Tillsammans med en universitetsexamen i kommunikation, högskolestudier i både ledarskap och förändringsledning har hon tung kompetens att bidra med.

“Humor är en central ingrediens i mina föreläsningar. Det är så mycket enklare att ta till sig kunskap om man har roligt under tiden!”

Spetskompetensen ligger inom områdena konkret internkommunikation och konkret förändringsledning.  

Se Johannas profil på Sveriges Talare: http://www.sverigestalare.se/talare/johanna-ericson

Ord om workshops med Johanna Ericson:

“Teori om ämnet blandas med övningar där deltagarna själva får diskutera. Detta ger möjligheten att relatera till den egna verksamheten vilket kändes väldigt givande.”

“Det är ett utmärkt tillfälle att sitta ned tillsammans och diskutera verksamheten ur en ny synvinkel. Seminariet ger insikt i hur vi själva, med hjälp av verktyg, kan påverka, analysera och komma fram till mål/värdeord att fortsätta arbeta med.”

“För vilken verksamhet som än bedrivs är detta en utbildning som i stor grad kan utveckla både den enskilda individen samt verksamheten i sig.”

“En större insikt i hur vår inställning och förhållningssätt påverkar den vardag vi lever i. Även verktyg för att utveckla sig själv och den gemensamma verksamheten mot de mål/värdeord som diskuterades under seminariet.”


Specialutbildningar

 • Certifierad användare av Extended DISC
 • Diplomerad förändringsledare – CHPS
 • “Tänk Om” – Förändringsutbildning för skolledare

Utgivna publikationer inom förändringsledning

 • Mervärdesboken 1 (2015)
 • Mervärdesboken 2 (2015)
 • Mervärdesboken 3 (2015)
 • Mervärdesboken 4 (2015)
 • Mervärdesboken 5 (2015)

Uppdrag i urval

 • Processhandledare inom verksamhetsutveckling
 • Projektledare för change management och kommunikation. Elektroskandia Örebro.
 • Utvecklingsledare/förändringsledare. Västra Mälardalen i Samverkan.
 • Rapportförfattare om förändringsarbete i samverkansprojekt för Trafikverket/Skanska.
 • Utbildningsledare för ProAros, Västerås.
 • Projektledare för  ”Kulinariska Stråket” och ”Handelsforum, för Arboga I Centrum, Arboga.
 • Föreläsningar och workshops inom teamkommunikation.

 Utbildning

 • Arbetslivspsykologi, Mälardalens Högskola
 • Happiness studies, University of California, Berkeley
 • Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademien
 • Förändringsledarutbildning, CHPS
 • Förändringsledning, Högskolan Skövde
 • Strategisk ledning,  Mittuniversitetet
 • Affärsutveckling och entreprenörskap, Högskolan i Halmstad
 • Företagsekonomi, Mittuniversitetet: (Organisation och ledarskap, Ekonomistyrning, Personal och ekonomi, Externredovisning.)
 • Desktop publishing, grafisk kommunikation, NTI-skolan
 • Bachelor of arts, Communication studies, University of Newcastle, Australien
 • Marknadsföring och organisationsvetenskap, Mälardalens Högskola
Hör av dig! info@edsborg.se