Konkret förändringsledning

“Konkret förändringsledning”
– attityder påverkar prestation

Syftet med programmet är att öka resultat, med utgångsläge i att kommunikation och attityder påverkar prestation och resultat.

Vadå konkret?

Konkret är ett förtjusande ord. Johannas föreläsningar och workshops är konkreta på så vis att de innehåller verktyg och övningar som ger aha-upplevelser, nytta på många områden och till och med en del fniss.

  • Grundprogrammet är uppdelat på två tillfällen per grupp (6-20 personer) a 4 h styck.
  • Under dessa workshops får gruppen kunskap om vikten av ett gemensamt värdegrundsarbete, samt verktyg för att nå bättre resultat som grupp och individ.
  • I Grundprogrammet utgår vi från att en värdegrund redan finns.

Vi går bland annat igenom

  • Värdegrundsprocesser
  • Kommunikationsverktyg

Längd

  • 4h